dorota@sadovska.sk

SURVEY4Q

Chúlostivé otázky
Názory na súčasné umenie
2006-2007, e-mailový projekt

1. Čo robí umenie umením?
Aké vlastnosti požadujete od výtvarnej práce, ktorú viete ohodnotiť vysoko pozitívne? Dobrý nápad, jasný postoj umelca, očarenie na prvý pohľad, adekvátna forma, príspevok k „horúcej" téme, nový pohľad, spontánnosť, provokatívnosť...?

2. Umenie a politika
Ako vnímate toto nie zriedkavé spojenie? Považujete angažovaný postoj umelca za známku pravdivosti a autenticity, či potrebnú komunikatívnosť diela, alebo ste skeptický/á a udivuje vás naivita, s akou umelec prehliada zneužiteľnosť svojho zápalu pre spravodlivosť?

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Vyjadrovať sa jednoznačne, nezaobalene o vlastnej sexualite umelca v jej rozmanitých podobách možno v súčasnom umení už ťažko nazvať tabu. Väčšie rozpaky vyvolávajú pohľady uprené na intimitu duchovna či náboženstva. Čo si myslíte - prečo?

4. Aký projekt práve pripravujete?
Priblížte, prosím, niečo z vašich plánov na rok 2007.

 


 

Katarína Bajcurová
generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie, Bratislava, Slovensko

Ingried Brugger
riaditeľka BA-CA Kunstforum, Viedeň, Rakúsko

Jan Hoet
umelecký riaditeľ MARTa múzea v Herforde, Nemecko

Barbara Holub
prezidentka Secession, Viedeň, Rakúsko

Radek Horáček
riaditeľ Domu umenia mesta Brna v rokoch 2002 - 2006, Česká republika

Enrique Juncosa
riaditeľ Írskeho múzea moderného umenia (IMMA), Dublin, Írsko

Milan Knížák
generálny riaditeľ Národnej galérie Praha, Česká republika

Yvon Lambert
Galéria Yvon Lambert, Paríž, Francúzsko

Małgorzata Ludwisiak
výkonná riaditeľka Art Center a Art Biennale v Lodži, Poľsko

Enrico Lunghi
umelecký riaditeľ Casino Luxembourg - Fórum súčasného umenia, Luxembursko

Václav Macek
riaditeľ Stredoeurópskeho domu fotografie, Bratislava, Slovensko

Gerald Matt
riaditeľ Kunsthalle Wien, Viedeň, Rakúsko

Lars Nittve
riaditeľ Moderna Museet, Štokholm, Švédsko

Roman Popelár
riaditeľ Galérie Medium, Bratislava, Slovensko

Jérôme Sans
programový riaditeľ Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead/ Newcastle, Veľká Británia

Sabine Schaschl
riaditeľka Kunsthaus Baselland, Bazilej, Švajčiarsko

Gijs van Tuyl
riaditeľ Stedelijk Museum, Amsterdam, Holandsko


Katarína Bajcurová
generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie, Bratislava, Slovensko

1. Čo robí umenie umením?
Vidíte, vymenovali ste toho dosť. Všetko povedané je adekvátne, správne a mohli by sme pokojne pridávať ďalšie a ďalšie slová, pojmy, definície, poučky. Kvôli tomu, aby sme to vedeli, celý život študujeme, učíme sa, dívame sa... Ale neviem, či sa dá dôjsť až k tej „prapodstate" umenia, myslím tým verbalizovať, pomenovať slovne to, čo z umenia robí umenie. V tom, ako mnoho historikov umenia predo mnou, som dosť skeptická. Vtip je totiž aj v tom, že na to máme iba slovo - čiže chtiac-nechtiac musíme to tajomné, špecifické, neuchopiteľné atď., to, čo je v diele stvárnené jazykom obrazným, vizuálnym, preložiť do jazyka iného. A v tomto procese „prenosu" určite vznikajú skreslenia, zjednodušenia. Iná vec je, že niektoré umelecké diela sa naplno „rozbalia" až po rokoch. Myslím tým, že dnes vidíme veci trochu inak, ako ich uvidíme o niekoľko desaťročí, resp. ako ich uvidia po nás iní. To, čo sa nám dnes zdá byť „geniálne", možno časom vybledne a zasvieti niečo celkom iné, čo sme si práve my nevšimli. Aj takýto môže byť osud umenia (a historikov a kritikov umenia). Ak by som to mala vyjadriť subjektívne, len za seba a z vlastnej skúsenosti, tak umelecké dielo - ešte pred tým, ako ho začnem analyzovať okom odborníka - by ma malo strhnúť ako diváka. Mne napríklad nestačí, aby bolo „celkom vtipné", ako dnes hovorievajú niektorí mladší kolegovia a kolegyne, ja očakávam od umenia viac, musí ma nadchnúť, citovo mnou otriasť, niečím prekvapiť, „elektrizovať" svojou silou. Až potom sa môžem zamýšľať nad tým, prečo je to tak...

2. Umenie a politika
Myslím, že toto spojenie tu bolo vždy a nezávisí od našej vôle alebo nevôle, či ho vidíme radi alebo nie. Aj v tomto „odvekom" spojenectve však môže byť rovnako veľa balastu, pózy, vonkajškového efektu či konjunkturalizmu, ale môže byť výsledkom vnútorného nasadenia, potreby vyslovenia principiálneho postoja, niekedy je takpovediac vecou svedomia a charakteru umelca vyjadriť sa svojím dielom k závažným politickým otázkam. Ak je to hlas „zvnútra" určite by som to umelcovi nevyčítala, aj keď z dejín poznáme veľa tragicky zneužitých, ale aj nevypočutých, či „naivne" znejúcich hlasov. To však samo osebe nehovorí o umeleckej kvalite, jedinečnosti výpovede. Na druhej strane pre nás historikov umenia je často spojenie umenia a politiky dosť vzrušujúcim dobrodružstvom - krok za krokom odkrývať zjavné i menej zjavné spoločenské a politické intencie nikdy nie jednoznačného vzťahu medzi umelcom (jeho dielom) a spoločenstvom (politickým), v ktorom žil a tvoril.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Možno preto, že práve v tejto oblasti sa na jednej strane dá veľmi ľahko vycítiť neúprimnosť, pozérstvo, pátos, na druhej strane je tu skutočnosť, že vyjadriť sa k tejto téme novým spôsobom, inak, ale silne, je dnes veľmi ťažké. Celými dejinami umenia sa ako povestná červená niť vinie práve táto „téma" a na prvý pohľad sa môže zdať, že umenie už k tomu povedalo „všetko". Hoci určite to tak nie je. Rozhodne si myslím, že pre súčasného umelca je to jedna z najťažších ciest, nakoľko žijeme vo svete rozkolísaných hodnôt, kde práve princípy viery, duchovna sú vytláčané do úzkej intímnej sféry (a možno preto skôr nahrádzané predvádzaním iných privátnych, sexuálnych či fyzických tabu), alebo naopak sa zneužívajú vo veľkých, globálnych, civilizačných konfliktoch.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Ako riaditeľke veľkej inštitúcie mi dosť málo času ostáva na osobné plány a projekty. Preto najviac by ma potešilo, aby sa našej galérii - kolektívne, odborne i divácky - darilo. Podieľam sa teraz na dvoch projektoch, ktoré uvedú na jar tohto roku slovenské umenie v zahraničí, aj keď ide skôr o umenie „minulé": na zostavení slovenskej kolekcie pre veľkú medzinárodnú prehliadku Európa - Rusko - Európa v Tretiakovovej galérii v Moskve a na novom uvedení výstavy Slovenský mýtus v Moravskej galérii v Brne. No a v počítači (a v hlave) je niekoľko ďalších, len to by musel mať deň dvakrát toľko hodín...

 

Ingried Brugger
riaditeľka BA-CA Kunstforum, Viedeň, Rakúsko

1. Čo robí umenie umením?
Nebudem sa o tejto starovekej téme rozpisovať spôsobom, akým sa to robilo od čias Platóna až po Adorna. Ako členka generácie, čo prišla po Beuysovi, sa vyjadrím jednoducho: podľa mňa každý tvorivý proces svojím spôsobom evokuje umenie. Na vašu otázku teda existuje iba jedna odpoveď: Trh vytvára umenie. Samozrejme, nie vždy je to záležitosť vysokej kvality, dobrého nápadu, jasného postoja umelca, vhodnej formy a pod., ide o starý známy milostný románik medzi ponukou a dopytom.

2. Umenie a politika
Z hľadiska vážneho umenia ako zrkadlového obrazu, ktorý vždy odráža spoločenské prostredie, si osobne myslím, že neexistuje nepolitické umenie, pokiaľ politiku definujeme ako spoločnú vôľu organizovať spoločnosť. Nemali by sme zabúdať, že angažovaný postoj - veľmi často realizovaný napr. súčasnými takzvanými figuratívnymi alebo multimediálnymi umelcami - je potrebné politicky chápať rovnako ako l'art pour l'art na pozadí umelcovho odtrhnutia sa od mainstreamu. Oba postoje predstavujú politickú výpoveď. A niekedy obidva môžu byť intelektuálne silné, autentické a pravdivé; a inokedy môžu byť naivné. Ale toto je predsa to, čo od umenia očakávame.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Je možné, aby v súčasnej globalizovanej spoločnosti jediným rozdielom bolo náboženstvo? Mám na mysli toto: všetci rovnako pracujeme, všetci rovnako jeme, všetci sa rovnako milujeme; a na svete stále existuje chudoba. Líšime sa v tom, či veríme, alebo neveríme a v koho veríme. Niet divu, že hlúpy sa vždy strápni. Ubúda toho, za čo sa oplatí bojovať. - Dúfam, že tento stav čoskoro skončí.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Do februára vystavujeme viac ako 100 diel, ktoré predstavujú „ruské obdobie" Marca Chagalla. Je to veľkolepá výstava, na ktorej prezentujeme menej známe diela zo zbierok Tretiakovovej galérie v Moskve a kompletnú zbierku Chagallových diel z Ruského národného múzea v Petrohrade doplnenú o vypožičané diela z Guggenheimovho múzea, MOMA (Múzea moderného umenia) v New Yorku a z Centra Georgea Pompidoua v Paríži. Zlatým klincom sú krehké nástenné maľby v Moskovskom židovskom komornom divadle. Na jar otvoríme mimoriadnu výstavu o kľúčovej téme moderny: erotike. Táto komplexná výstava bude venovaná všetkým podobám a tváram lásky, vášne a žiadostivosti, túžby a sexuálneho spojenia. Rozličné prístupy k erotickému umeniu a jeho vývoj, od skorej moderny (Klimt, Schiele, Cézanne, Matisse, Degas, Munch, Renoir a ďalší) cez dvadsiate storočie (Dalí, Francis Bacon, David Hockney, Yves Klein, Picasso, Roy Lichtenstein, Man Ray a ďalší) až po súčasnosť (Arnulf Rainer, Cindy Sher-man, Tom Wesselmann, Robert Mapplethorpe), budú prezentované viac ako 200 dielami. Na výstave budú zastúpené takmer všetky médiá využívané v modernom a súčasnom umení: maľba a socha, video a film, ako aj grafické umenie, kresba a fotografia. A od septembra 2007 do januára 2008 predstavíme takmer 100 olejomalieb, kresieb a sochárskych diel od kľúčových symbolistov ako Khnopff, Ensor, Rops a iných, aby sme priniesli úplný obraz estetiky a mystiky sveta symbolizmu.


Jan Hoet
umelecký riaditeľ MARTa múzea v Herforde, Nemecko

1. Čo robí umenie umením?
Cieľom umenia a úvah o umení nie je len dielo spoznať, ale ho v i d i e ť. Pri stretnutí s dielom sa konfrontujeme s tajomnom, ktoré je prítomné vo svete.

2. Umenie a politika
Každý pohľad na umenie prináša vždy nové, doposiaľ nevídané vnímanie, čím formuluje estetickú formu poznania a kritiky, spoločnosti a politiky. Umenie samo seba permanentne spochybňuje - a teda samo seba ustavične kritizuje, čím sa líši od spoločnosti.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Hranice tabu - či už hovoríme o duchovných, alebo o sexuálnych tabu - sa neustále posúvajú, a tým pádom samy osebe definujú ďalšie nové tabu.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Toho času pripravujeme výstavy pod názvami „Erik Schmitd. Hunting grounds", „Carla Accardi a jej stretnutie s Luciom Fontanom" a na leto sa pripravuje výstava, ktorá ponesie názov „MARTa mlčí. Prázdno, ticho atď... ".


Barbara Holub
prezidentka Secession, Viedeň, Rakúsko

1. Čo robí umenie umením?
Riskovanie, spochybňovanie systému a štruktúry, aktívna účasť na rokovaniach o veciach s nekomerčným záujmom, účasť na riešení sociálno-politických otázok, kladenie otázok spoločnosti, umeleckému trhu a zdôrazňovanie kritickej povahy. Napriek tomu, že sa hranice s inými oblasťami ako dizajn, architektúra, mestská kultúra, módne návrhárstvo atď. stierajú aj aktívne, keď umelci kriticky analyzujú tieto hranice, umelec má jedinečné postavenie, aby spochybňoval prevládajúce záujmy v našej globalizovanej spoločnosti a vytváral umelecké diela a projekty, ktorých hlavným cieľom nie je prispôsobiť sa alebo plniť záujmy trhu. Tvorenie poetických a znepokojujúcich situácií, ktoré majú špecifickú estetickú hodnotu popierajúcu a podkopávajúcu „mainstreamové" záujmy.

2. Umenie a politika
Umenie je politika - v najlepšom slova zmysle. Nie je nevyhnutné, aby umelci priamo pristupovali k politickým otázkam alebo sa nimi výslovne zaoberali, ale aby boli politicky uvedomelé subjekty v našom konaní: ako budujeme naše názory a ako nakladáme so „zabudnutými" vlastnosťami a otázkami.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Umenie by neexistovalo bez svojho potenciálu zvádzať - zvádzať s cieľom vyrovnania sa s osobnými alebo verejnými nedostatkami (v živote zberateľa a spoločnosti), s potenciálom špekulovať o hodnote (pre zberateľa), získať zmysel - aj ten „najčistejší", konceptuálne prístupy špekulujú o zvádzaní na intelektuálnej úrovni. Aj keď už neexistujú žiadne tabu, stále tu však existuje potreba hľadať a odhaľovať nové potenciálne tabu.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Pracujem na projekte ekonomiky založenej na tovaroch z druhej ruky, ktorý sa zameriava na otázky „vkusu" a postavenia jednotlivca (v zmysle estetického a politicko-sociálneho vedomia) v súvislosti s globalizovaným trhom s oblečením z druhej ruky. Ako prezidentka výstavného priestoru Secession sa teším na realizáciu nášho nového programu, ktorý viac otvorí Secession smerom do mestského priestoru a k širšej verejnosti, ktorá sa doteraz možno nezaujímala o súčasné umenie - sprostredkovanie otázok väčšieho významu pre spoločnosť, ako hľadisko vlastnej rozmanitosti rôznorodých umeleckých postupov.


Radek Horáček
riaditeľ Domu umenia mesta Brna v rokoch 2002 - 2006, Česká republika

1. Čo robí umenie umením?
Umělecké dílo je především aktem komunikace. V díle, které zkoumám, zda je dobré, hledám, jak a o čem umělec promlouvá. Musím najít silné osobní zaujetí umělce, stopu jeho osobnosti, zřetelné téma, jedinečnou vazbu na společenské i umělecké souvislosti, hodnotně použité vyjadřovací prostředky i prostor pro divákův interpretační přínos. Dílo by mělo být jedinečné osobitou proporcí uvedených kvalit - nikoli jejich rovnováhou, ale nezaměnitelnou souhrou.

2. Umenie a politika
V žádné době se umění politice nevyhýbalo. Rozdíl je jen v transportu informací. Tím, že dnes neustále nahlížíme do dění v celém světě, se přirozeně závažnost i množství politických témat v umění zesiluje. Než se římský sochař, momentálně pracující na něčem někde na severním okraji říše, dozvěděl, že už je císařem někdo jiný, stihl třeba práci dokončit. Ale i on politiku vnímal.


3. Tabu duchovné verzus sexuálne
I v minulosti platilo, že dobrým a silným uměleckým dílem může být sdělení, které je pouze obecně symbolické a pracuje s náznaky, stejně jako dílo, které je naprosto otevřené a až prvoplánově jednoznačné. Od toho jsou přece umělci, že k nám jednou promlouvají v obecných a dlouhodobě platných symbolech, které my sami nejsme schopni vytvořit či formulovat, stejně jako nám jindy předloží až útočné odhalení, které si na žádné symboly a závažné úvahy nehraje, ale pouze obnažuje tak, jak bychom se my ostatní nikdy neodvážili. Pocit, že tabu existují i dnes, bychom si ale neměli nechat vzít.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Dům umění města Brna hostí v dubnu výstavu „ars viva", která je soutěžní přehlídkou umělců do 35 let žijících v Německu. Přestože tématem tohoto ročníku je „vyprávění", byl jsem jako jeden z členů poroty překvapen, že do nejužšího výběru se vůbec nedostali malíři. Naopak převládal koncept zkoumající především společenská témata, vztahy, historické a sociologické kontexty. Považuji za pozoruhodnou „náhodu", že bez malířů proběhlo i finále Ceny J. Chalupeckého za rok 2006 a že obě výstavy se s čtyřměsíčním odstupem setkávají ve stejné instituci. V květnu bude Dům umění patřit projektu Petra Nikla Orbis Pictus, v němž je zase maximální prostor poskytnut aktivitě diváků a jejich tvořivosti. Společenská témata a úsilí umělce o aktivní spoluúčast diváků - to jsou velmi významné aspekty současného umění.

 

Enrique Juncosa
riaditeľ Írskeho múzea moderného umenia (IMMA), Dublin, Írsko

1. Čo robí umenie umením?
Umenie je umením práve vtedy, ak presahuje všetky tieto veci, hoci, samozrejme, ich môže aj zahŕňať.


2. Umenie a politika
Celé umenie je politické a pravdepodobne politicky funguje lepšie, keď sa o to vôbec nesnaží. Avšak opakujem, umenie musí byť viac než len politické.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Každý človek v sebe skrýva rôzne sexuálne a duchovné osobnosti a v prípade, že ide o umelca, potom ich zobrazuje vo svojich dielach. Samozrejme, náboženská skúsenosť sa nedá vysvetliť definíciou a iba veľkí umelci - Rothko, Tapies, Dreyer, Simone Weill... -, to dokážu vysvetliť a takéto vysvetlenie nikto iný nedokáže reprodukovať alebo úplne pochopiť. Povedal by som, že pokus chabo vyjadriť duchovno môže priviesť do rozpakov. Pravdepodobne je jednoduchšie vyjadriť sexuálnu skúsenosť, hoci pripúšťam, že nie vždy. Rovnako do rozpakov privádza aj zle vyjadrená sexuálna skúsenosť. Predpokladám, že každý má sexuálne skúsenosti, ale nie nevyhnutne aj duchovné.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Ako kurátor budem v roku 2007 pracovať na troch veľkých výstavách pre Írske múzeum moderného umenia. Bude to prehliadka diel írskej maliarky Anny Madden, výstava nových diel indickej multimediálnej umelkyne Nalini Malani a ďalšia prehliadka poľského sochára Miroslawa Balka. V tomto roku múzeum taktiež pripravuje výstavy venované okrem iných aj Alexovi Katzovi, Thomasovi Demandovi, Shazhii Sikander, Lucianovi Freudovi, Thomasovi Scheibitzovi a Jamesovi Colemanovi. V apríli vydám v Španielsku novú básnickú zbierku.

 

Milan Knížák
generálny riaditeľ Národnej galérie Praha, Česká republika

1. Čo robí umenie umením?
Rámy, sokly, projektory, atp.

2. Umenie a politika
Politici umění nepotřebují.


3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Duc hovno je sexuální.


4. Aký projekt práve pripravujete?
Pracuji na hyperrealistické soše z tekuté plazmy.


Yvon Lambert

Galéria Yvon Lambert, Paríž, Francúzsko

1. Čo robí umenie umením?
Od umeleckého diela očakávam, že vyvolá rozruch. Nemusí očariť na prvý pohľad, asi skôr naopak. Musí byť drsné, ostré a neočakávané. Dielo vždy vyjmem z kontextu, aby som pouvažoval nad tým, čo z neho zostane. Zopakujem, že v konečnom dôsledku pre mňa nie je dôležitý umelec, ani galéria, ani múzeum, ale samotné dielo.

2. Umenie a politika
Je to stará téma a skutočne si myslím, že v súčasnosti je príliš mnoho politicky korektných diel. Politické pozadie by nemalo byť jedinou záležitosťou, ale predsa len je jednou z vecí, ktorá môže robiť umelecké dielo autentickým a skutočným. Je to iba jeho plusom. Podľa mňa je umenie nad politikou a zároveň si nachádza pevné miesto v reflektovaní týchto dôležitých otázok.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Vôbec s tým nesúhlasím. V umení neexistuje tabu, je v ňom iba silná túžba odhaliť neočakávanú túžbu a neočakávanú podobu a jazyk. To je sen, keď sa intimita jednotlivca stane kolektívnou realitou! Toto je sila umenia.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Vo februári 20007 otváram väčšiu galériu v New Yorku samostatnou výstavou Richarda Jacksona; je to pre mňa dôležitý projekt a veľká výzva. Taktiež budem mať samostatnú výstavu vo svojom múzeu v Avignone spolu s Cy Twomblym, ktorý je pre mňa veľmi dôležitou osobou. To sú však iba dva projekty z množstva projektov, na ktorých pracujem... Kiežby som mohol z roka na rok viac a viac robiť pre to, aby som s umelcami, ktorých si vážim a obdivujem, mohol posúvať hranice umenia.


Małgorzata Ludwisiak
výkonná riaditeľka Art Center a Art Biennale v Lodži, Poľsko

1. Čo robí umenie umením?
Podľa mňa je skutočné umelecké dielo definované svojou vizuálnou energiou, vnútorným skrytým napätím (formálnym, duševným alebo výrazovým). Ak tieto atribúty umelec vloží do obrazu, filmu, inštalácie atď, potom ťa prekvapí, šokuje a až zotročí do takej miery, že sa nemôžeš ani pohnúť od údivu nad tým, čo vidíš a zažívaš, takže po kontakte s umeleckým dielom nikdy neodchádzaš „nedotknutý/á".

2. Umenie a politika
Politika je súčasťou našej reality, čiže ak pre umelca z nejakého dôvodu predstavuje dôležitú súčasť alebo ak má pocit, že sa ho zvlášť týka - prečo by to nemohol pretaviť do umenia? Irituje ma len, ak umelec využíva umenie iba ako nástroj na politizovanie alebo na komentovanie politiky.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Je to dôsledok dedičstva osvietenstva a postkarteziánskeho dualizmu tela a duše. Dnes žijeme v časoch kultu tela a taktiež „hlbokej estetizácie" (Wolfgang Welsch) etických a duchovných hodnôt. V jednostrannom racionalizme, kde človek má predstavu, že všetko kontroluje, už niet priestoru pre náboženstvo alebo duchovný život. Boh je de mode, pretože Ho nemôžeš poznať zo skúsenosti tak ako svoje telo. Preto umelec, ktorý sa snaží sústrediť sa na duchovno, sa často vníma ako insitný, ako niekto, kto nedokáže svoj intelekt správne využiť.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Čaká ma dôležitý rok s návalom práce. V júni plánujem otvorenie galérie „Fabryka" („Továreň") v postindustriálnych priestoroch umeleckého centra v Lodži, kde budú výstavy súčasného umenia a mladých umelcov, ktorých pozveme kvôli „vizuálnej energii" ich prác (pozri 1. otázku). A v októbri by som chcela pripraviť Medzinárodný festival dizajnu - prvý svojho druhu v Poľsku a myslím si, že veľmi potrebný.

 

Enrico Lunghi
umelecký riaditeľ Casino Luxembourg - Fórum súčasného umenia, Luxembursko

1. Čo robí umenie umením?
Pred dvadsiatimi rokmi som si myslel, že viem, čo je a čo nie je umenie, myslel som si, že ovládam isté kritériá na posudzovanie a rozlišovanie, ktoré som získal štúdiom a ktoré som si osvojil pri stretávaní sa s umelcami a ktoré mi napovedal môj inštinkt. Dnes to už tak nie je: stále menej rozlišujem medzi umením a ne-umením (mysliac pritom na Marcela Duchampa, ktorý si kládol otázku, či je vôbec možné vyrábať v 20. storočí predmety, ktoré by neboli umeleckými dielami) a musím povedať, že takýto úsudok nie je pre mňa najdôležitejší. Pre mňa je dôležité, že hľadím na niečo, čo ma nenecháva chladným a ľahostajným.

2. Umenie a politika
Myslím si, že žiť v spoločnosti, to znamená byť spojený s politikou, a každý môže aktívnejším alebo menej aktívnym spôsobom nechať veci také, aké sú, alebo ich zmeniť. Múzeá a obchod s umením sú súčasťou našej západnej kultúry a prispievajú k jej propagácii svojimi dobrými a zlými stránkami. Umenie sa zúčastňuje na dominantnej ekonomike prostredníctvom trhu a na dominantnej ideológii prostredníctvom výstav v galériách. Nepoznám nijakú výstavu, ktorá by bola prispela k zmene sveta, lebo nič neriskuje, iba zlú kritiku zo strany umeleckého sveta a úsmešky nadnárodných spoločností (alebo iných dominantných skupín).

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Pokračovanie odpovede na druhú otázku: ak galérie v našej kultúre ešte môžu na voľačo slúžiť, tak môžu ponúknuť priestor na slobodné individuálne vyjadrenie bez zábran a všetkých tabu. Každý, kto ide do galérie, by mal rátať s tým, že tam uvidí všetko, čo má jednotlivec chuť vyjadriť (a čo má riaditeľ chuť ukázať). Neviem, prečo by mala byť sexualita a náboženstvo výnimkou: otázky tolerancie by sa mali riešiť na politickej úrovni, nie na umeleckej. Bohužiaľ, vidím, že stále väčšmi sa dominujúca ideológia usiluje odobrať túto slobodu (ktorá vždy bola len relatívna) umeniu a galériám: myslím si, že je to preto, lebo vládnuca ideológia je stále viac a viac totalitná.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Starám sa o Casino Luxembourg, máme veľmi bohatý program, a o Jill Mercedes, umelkyňu, ktorá bude reprezentovať Luxembursko na budúcom Bienále v Benátkach: je to úžasne vzrušujúce!!!


Václav Macek
riaditeľ Stredoeurópskeho domu fotografie, Bratislava, Slovensko

1. Čo robí umenie umením?
Pre mňa je dôležitá sviatočnosť, súvisí to určite aj s originalitou, ale rád by som zdôraznil práve termín „sviatočný". Záplava triviality, ktorá vládne v mnohých galériách, je pre mňa v priamom rozpore so „zá-zračným", v ktorom „odjakživa" (teda od sedemdesiatych rokov, keď som sa začal venovať intenzívne umeniu) vidím jadro umenia.

2. Umenie a politika
Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Vždy treba vedieť, o akom spoločenskom kontexte hovoríme. V prípade, že umelec podporuje svojím dielom diktatúru, zločiny, tak si myslím, že je to rovnako zvrátené, ako keby sa na týchto zločinoch sám zúčastňoval. V takejto dobe je vhodné a potrebné, aby umelec nežil v izolácii ateliéru, ale vnímal svoju tvorbu ako súčasť života spoločenstva. Ak sa však nachádzame v tzv. normálnej, spoločensky nevyhrotenej situácii, tak politické „angažovanie" vnímam skôr skepticky.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Ešte som sa nestretol s tým, že by „pohľad na intimitu duchovna či náboženstva" vyvolával rozpaky.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Okrem 17. ročníka Mesiaca fotografie je pre mňa hlavný projekt trojdielnych dejín európskej fotografie 20. storočia, ktorého prvé dva diely by sme mali vydať v novembri 2008. Už máme takmer kompletný tím odborníkov z jednotlivých európskych krajín, všetko sústreďujeme na zabezpečenie financií pre projekt. Dúfam, že v druhej polovici roku 2007 už budeme môcť pracovať s jednotlivými textami.


Gerald Matt
riaditeľ Kunsthalle Wien, Viedeň, Rakúsko

1. Čo robí umenie umením?
Umelecké dielo pre mňa musí súvisieť s kultúrnym a politickým prostredím - či už vyjadruje kritiku, alebo súhlas. Umenie, ktoré nereaguje na svet v širších súvislostiach, môže byť dekoratívne alebo rozkošné, avšak takéto umenie nepovažujem za hodnotnú výpoveď. Umenie môže mať rôzne podoby (maľba, fotografia, video, inštalácia, koncepčné umenie, dokonca môže byť aj nehmotné ako v prípade Tima Sehgala), ale nesmie predstavovať iba formálne cvičenie.

2. Umenie a politika
Umenie nemusí nevyhnutne klásť dôraz na politické otázky; na druhej strane každá podoba umenia, ktorá si nárokuje, že predstavuje viac ako len pekný artefakt pre vkus bohatých, má politiku zapísanú vo svojej forme a obsahu - u niektorých umelcov ako napríklad Santiaga Sierru alebo Hansa Haackeho je to zjavné priamo na povrchu, niekedy je to však skryté za závojom komplexnej teórie alebo bujnej estetiky ako napr. v dielach skupín Atlas Group alebo Assume Vivid Astrofocus. Každopádne politiku nemôžete obísť, ak chcete, aby vaše umenie preukázalo viac ako iba číru fyzickú existenciu.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Dnes, 40 rokov po tzv. „sexuálnej revolúcii", je sexualita skôr bežným javom - skutočne musíte konzervatívneho fundamentalistu konfrontovať so sexuálne explicitným umeleckým vyjadrením, aby preskočila aspoň nejaká iskra provokácie. Náboženstvo a duchovné veci, ktoré neboli príliš v záujme pozornosti v posledných desaťročiach, v súčasnosti predstavujú skôr oblasť, na ktorej sa zvádza boj. Vieme prečo: 90 % novodobých vojen sa uskutočňuje kvôli náboženským otázkam - či už sú autentické, alebo majú za úlohu iba skryť iné, svetskejšie túžby.

4. Aký projekt práve pripravujete?
V súčasnosti pracujem na diele s názvom „Viva la Muerte - Art and Death in Latin America (Viva la Muerte - Umenie a smrť v Latinskej Amerike)", ktoré sa pokúša odhaliť základný rozdiel v prístupe k smrti na severnej a južnej pologuli. Kým v prosperujúcej západnej spoločnosti je smrť vylúčená z jej čistého a sterilného prostredia, kultúry Latinskej Ameriky sa ju snažia brať ako súčasť údelu človeka. Túto dialektiku budú vyjadrovať vystavené umelecké diela umelcov z Európy a Latinskej Ameriky.

 

Lars Nittve
riaditeľ Moderna Museet, Štokholm, Švédsko

1. Čo robí umenie umením?
Čo robí umenie umením je ľahká otázka. Umenie je niečo definované ako také osobou, ktorá sa v systéme umenia považuje za umelca. Omnoho ťažšie sa odpovedá na otázku, ako definovať umelecké dielo vysokej kvality. Najprv sa treba pozrieť na slovo „kvalita", ktoré je samo osebe problematické a nestále. Nie som si dokonca istý, či by som dielo, ktoré považujem za dobré, považoval za „kvalitné". Dobré umelecké dielo sa spája s množstvom vlastností ako napríklad komplexnosť, určitá „jedinečnosť" (mienim tým - aký by malo zmysel znovu objaviť koleso?), vhodný výber média atď., atď. V konečnom dôsledku si myslím, že sa bavíme o vlastnostiach, ktoré to dielo má, ktoré ťa priťahujú a ktoré na teba pôsobia rušivo - hlavne o tomto poslednom, keďže je nemožné definovať, čo to je...

2. Umenie a politika
V tomto smere zastávam jednoznačné stanovisko: „Žiadne pravidlá". Neobľubujem umenie, ktoré je zjavne „politické" ale ani si nemyslím, že to je nejaký problém. V určitom slova zmysle vo veľkej miere všetko závisí od vnímania diváka, všetko je v oku pozorovateľa - a samozrejme, je ľahké vyhlásiť, že akékoľvek umenie je, resp. nie je politické. V určitom slova zmysle pre mňa je ten rozdiel nepodstatný.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Zo severoeurópskeho pohľadu skutočne nevidím „ťažkosti", ktoré by spôsobilo umelcovo angažovanie sa vo veciach duchovných alebo náboženských. Nevidím v tom žiaden problém. A zároveň stačí, ak sa zo Švédska presuniete do Veľkej Británie, aby ste zažili aktívnu hru so sexuálnym tabu a cenzúrou.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Medzi hlavné udalosti patria výstavy umelcov ako William Kentridge, Robert Rauschenberg, Karin Mamma Andersson a Olle Baertling. Potom nasleduje séria výstav Heavy Industries, El Perro a Thomas Ruff pod názvom 1:st at Moderna. V roku 2007 bude v Moderna Museet celkovo 19 výstav. Ďalším dôležitým projektom je kampaň Druhé múzeum našich želaní, ktorá sa zameriava na rodové otázky súvisiace so zbierkou - predovšetkým v súvislosti s jej historickou časťou z rokov 1900 - 1970. Súčasťou projektu sú aj konferencie, zhromažďovanie finančných prostriedkov, akvizície a viac práce, s cieľom dosiahnuť rovnováhu diel umelcov a umelkýň v zbierke.

 

Roman Popelár
riaditeľ Galérie Medium, Bratislava, Slovensko

1. Čo robí umenie umením?
V najširšom zmysle slova za umenie považujem dielo preverené dlhším časovým obdobím, keď „odolá" dobovým tlakom a kritickej polemike. V aktuálnom umení euroatlantickej zóny sa dôraz kladie hlavne na regionálne špecifiká a s tým spojenú autenticitu výpovede. Teda na silný a definovateľný koncept. Netreba pripomínať, že v rámci finálnych výstupov musí byť dokonale zvládnutá práca s médiom, v rámci ktorého sa autor prezentuje.

2. Umenie a politika
Umenie, ktoré pretrvalo dekády a stáročia, bolo často nástrojom politiky. Náboženskej, ideologickej, mocenskej. Vyvolávalo rešpekt, nadšenie, polemiku, nevôľu, odpor - skrátka emócie. V dobe parlamentných demokracií nesie politicky angažované umenie skôr riziko nesprávnej interpretácie, prípadne zneužitia. Realita na Slovensku je taká, že tento typ angažovanosti sa dotýka zatiaľ viac samotných aktérov a ich bezprostredného okolia. Politický aktivizmus tu vyznieva ako pokus o sebazviditeľnenie, pričom vyvolať celospoločenskú diskusiu týmto spôsobom je takmer nemožné. Smerom do budúcnosti sa najviac obávam, že legislatíva bude prispôsobená politickej korektnosti a prekročenie týchto rámcov bude sankcionované.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Je to kontinuita vývoja spoločnosti. Umenie s náboženskou (duchovnou) tematikou prevládalo v západnej civilizácii až do príchodu filozofov racionalizmu a následného vedecko-technického rozvoja. Dovtedy bolo na báze celospoločenských diskusií tabu všetko sexuálne. Karta sa v istom bode časovej osi začala obracať a dnes je to naopak. V každej epoche sa však našli a nájdu rebeli, ktorí aktuálne tabu systematicky porušujú, a určite ich nie je málo...

4. Aký projekt práve pripravujete?
Minulý mesiac sme v rámci galerijnej rady schválili 12 výstavných projektov pre rok 2007. Z hľadiska organizácie a zabezpečenia sa do istej miery podieľam na každom z nich, preto sa vlastným kurátorským výstavám venujem teraz len príležitostne. Ale z tých, na ktoré sa budúci rok v Galérii Medium teším, je projekt Bio-Power (autorkou konceptu výstavy je Zuzana Štefková), ktorého názov je prepožičaný z filozofických úvah M. Foucaulta a pojednáva o vzťahu tela a moci.

 

Jérôme Sans
programový riaditeľ Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead/ Newcastle, Veľká Británia

1. Čo robí umenie umením?
Ak by niekto dokázal napísať recept na umelecké dielo, bola by to katastrofa, umenie nemá vzorce a vždy zrušilo akýkoľvek tzv. nový úspešný vzorec. Vzorce predstavujú akademizmus. Čo presné znamenajú dobré nápady, čo „jasné" názory, čo nový pohľad? Jediná jasná vec, ktorou môžem odpovedať na otázku, je toto: hľadám to, čo neočakávam. Jedinečný spôsob, ako vyvrátiť pocit istoty, vytvoriť pochybnosti, vyvolať strach... Podľa mňa umelci sú buriči.

2. Umenie a politika
Umenie a politika spolunažívajú už veľmi dlho, pretože vždy boli navzájom spojené. Je to prirodzený vzťah. Každý umelec je angažovaný. Byť umelcom už znamená vybrať si život na okraji spoločnosti, aby mohol lepšie do nej preniknúť. Umelci sú hackeri reality.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Sex a náboženstvo vždy boli súčasťou histórie umenia, ale islam a predovšetkým detstvo sú dnes citlivými témami. Veľmi zaujímavú výstavu z roku 2000 v Capc v Bordeaux s názvom „Prezumpcia neviny - súčasné umenie a detstvo" žalovalo na súde aktívne združenie na ochranu detí po tom, ako bol jeden otec otrasený z niektorých vystavených diel (Nan Goldin, Annette Messager...). Výstava bola obvinená z pedofílie, vrátane riaditeľov, kurátorov a niektorých vystavovaných umelcov, bola otrasená celá francúzska umelecká spoločnosť. Renesančné obdobie je plné detí, či už nahých, alebo nie nahých. Ani náhodou to nikoho nešokuje. Prečo by potom mali niektoré výstavy alebo niektoré umelecké diela byť zavrhnuté, cenzurované, keď je ich obsah skutočný.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Po práci na spoluzaložení Palais de Tokyo v Paríži momentálne pracujem vo Veľkej Británii, aby som aktívne podporil rozvoj najväčšieho baltského centra súčasného umenia v Európe, ktoré sa nachádza v Gateshead/Newcastle; pracujem na druhom albume so svojou rockovou skupinou Liquid Architecture; pracujem na rebrandingu hotelového reťazca Merdien...

 

Sabine Schaschl
riaditeľka Kunsthaus Baselland, Bazilej, Švajčiarsko

1. Čo robí umenie umením?
Podľa mňa sa umelecké dielo považuje za dobré, ak sú veci a myšlienky, ktoré chce odhaliť alebo dosiahnuť, formulované konceptuálnym a vizuálnym jazykom, a ktoré sú koherentné s vlastnými nárokmi. Okrem koherentnosti sa tu vynára aj otázka „novosti". Vnímam ako problém, ak umelecké dielo ignoruje históriu umenia. Je nevyhnutné uvedomiť si kontext, v ktorom umelecké dielo vzniklo, nie iba kontext určitých diel a vlastného diela, ale taktiež širší a historický kontext.

2. Umenie a politika
Rada vidím politický názor a angažovanie sa v umeleckých postojoch, avšak neočakávam, že to nájdem všade. Samo osebe to nie je kritériom dobrého umeleckého diela. Samozrejme, umenie je svojím spôsobom politické samo osebe, ale argumenty súvisiace s touto otázkou sú otvorené na diskusiu.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Nemyslím si, že medzi duchovným a sexuálnym existuje „verzus". Tabu definujú spoločenské, kultúrne a politické podmienky, v ktorých sa spoločnosť v danom čase nachádza.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Práve u nás prebieha výstava tureckej umelkyne Esry Ersen. Ďalej plánujeme samostatné výstavy diel amerických umelcov Jordana Wolfsona a Erica Wesleyho. V roku 2007 zorganizujeme aj medzinárodnú skupinovú výstavu s názvom „Projekt o zlyhaní". Zlyhanie je veľmi zaujímavý stav človeka a platí pre umelecké procesy presne, ako pre život vo všeobecnosti.


Gijs van Tuyl
riaditeľ Stedelijk Museum, Amsterdam, Holandsko

1. Čo robí umenie umením?
Jasné a ľahké: umelci.

2. Umenie a politika
Umenie sa dostáva do politiky a vzájomne sa ovplyvňujú.

3. Tabu duchovné verzus sexuálne
Umenie nepozná tabu.

4. Aký projekt práve pripravujete?
Náš najdôležitejší plán: znovuotvorenie múzea.