CHRONOS&KAIROS

Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 1 (Autoportrait), 2024, oil on canvas, 40 x 30 cm, photo: Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 1 (Autoportrét), 2024, olej na plátne, 40 x 30 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 2 (Ivan L.), 2024, oil on canvas, 40 x 30 cm, photo: Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 2 (Ivan L.), 2024, olej na plátne, 40 x 30 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 3 (Serafína J.), 2024, oil on canvas, 40 x 30 cm, photo: Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 3 (Serafína J.), 2024, olej na plátne, 40 x 30 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 4 (Lukáš J.), 2024, oil on canvas, 40 x 30 cm, photo: Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 4 (Lukáš J.), 2024, olej na plátne, 40 x 30 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 5 (Juraj Č.), 2024, oil on canvas, 40 x 30 cm, photo: Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 5 (Juraj Č.), 2024, olej na plátne, 40 x 30 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 1-5, 2024, oil on canvas, 40 x 30 cm, photo: Dorota Sadovská

Chronos&Kairos 1 – 5, 2024, olej na plátne, 40 x 30 cm, foto: Dorota Sadovská

 

The Chronos & Kairos cycle is based on two names for time. Chronos refers to scientifically measurable time. In contrast, Kairos is the god of the auspicious moment and intuition for the right time in Greek mythology. When using mobile phones, we lose our face and the ability to communicate with the viewer "face to face". We are torn from the present moment and can get lost in both time - the chronological and the immaterial.

 

Lenka Sýkorová, curator Altán Klamovka Gallery, Prague

for Supermarket Independent Art Fair 2024, Stockholm

 

 

Názov Chronos&Kairos vychádza z dvoch starogréckych názvov pre čas. Chronos označuje presne merateľný čas, chronologicky usporiadaný, logický a s definovateľný dátumom. Naproti tomu Kairos je v gréckej mytológii boh príhodného okamihu, priaznivej príležitosti. Nemusí byť logický lebo zahňuje aj náhodu, pocit alebo intuíciu pre správny čas.

 

Na namaľovanom portréte je portrétovaný prekrytý vlastným mobilom. Stráca tak svoju tvár aj schopnosť komunikovať s divákom ‘z očí do očí'. Používaním mobilu sa možno stratiť v oboch časoch – v prítomnom okamihu, aj citlivosti pre konkrétne súvislosti, či bezprostredné vzťahy. Ostré nasvietenie vzdialene pripomína barokový pátos, ale na rozdiel od teplého svetla sviečky zostáva svetlo mobilu prevažne chladné. Neprítomná tvár má preto bližšie k prízraku, unikaniu či k hibernujúcej alebo somnambulickej (ne)prítomnosti.

 

Dorota Sadovská

 

<