#StayHome

Dorota Sadovská

#StayHome 4 2022, oil on canvas, 90 x 130 cm, photo: Dorota Sadovská

#StayHome 4 2022, olej na plátne, 90 x 130 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

#StayHome 6, 2022, oil on canvas, 55 x 90 cm, photo: Dorota Sadovská

#StayHome 6, 2022, olej na plátne, 55 x 90 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Paintings #StayHome 3, 2021, #StayHome 6, 2022 and #StayHome 4, 2022, installation in Chobot Gallery, Vienna, Austria, December 2022, photo: Dorota Sadovská

Obrazy #StayHome 3, 2021, #StayHome 6, 2022 a #StayHome 4, 2022, inštalácia v Chobot Galérii, Viedeň, Rakúsko, december 2022, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Dagmar and Manfred Chobot, with painting #StayHome 3, 2021, oil on canvas, 110 x 90 cm, solo exhibition in Chobot Gallery, Vienna, Austria, December 2022, photo: Dorota Sadovská

Dagmar a Manfred Chobot, s obrazom #StayHome 3, 2021, olej na plátne, 110 x 90 cm, samostatná výstava Chobot Galéria, Viedeň, Rakúsko, december 2022, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

#StayHome 3, 2022, oil on canvas, 110 x 90 cm, photo: Dorota Sadovská

#StayHome 3, 2022, olej na plátne, 110 x 90 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

#StayHome 5, 2022, oil on canvas, 80 x 70 cm, photo: Dorota Sadovská

#StayHome 5, 2022, olej na plátne, 80 x 70 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

#StayHome 5, 2022, oil on canvas, 80 x 70 cm, opening of the exhibition The Resonance of Janko Alexy's Work in works of contemporary art, Peter Michal Bohúň Gallery in Liptov, Liptovský Mikuláš, Slovakia, 2023, photo: Dorota Sadovská

#StayHome 5, 2022, olej na plátne, 80 x 70 cm, otvorenie výstavy Rezonancia tvorby Janka Alexyho v dielach súčasného umenia, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 2023, foto: Dorota Sadovská

 

<