WOUNDED CANVAS (ADAM AND EVE)

Dorota Sadovská

Adam and Eva, solo exhibition as part of the White Night 2022, Quo Vadis, Bratislava, photo: Dorota Sadovská

Adam a Eva, samostatná výstava v rámci Bielej noci 2022, Quo Vadis, Bratislava, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Adam), 2022, paintings light object, LED light, oil on canvas, cut out, 180 x 150 x 22 cm, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno (Adam), 2022, maliarsky svetelný objekt, LED svetlá, olej na plátne, vystrihované, 180 x 150 x 22 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Adam and Eve), 2022, paintings light object, LED light, oil on canvas, cut out, 50 x 50 x 10 cm, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno (Adam a Eva), 2022, maliarsky svetelný objekt, LED svetlá, olej na plátne, vystrihované, 50 x 50 x 10 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Adam and Eve, 2021, diptych, acrylic on canvas, 20 x 20 cm, at the solo exhibition as part of White Night 2022, photo: Andrej Trebatický

Adam a Eva, 2021, diptych, akryl na plátne, 20 x 20 cm, na samostatnej výstave v rámci Bielej noci 2022, foto: Andrej Trebatický

 

Dorota Sadovská

Adam and Eva, solo exhibition as part of the White Night 2022, Quo Vadis, Bratislava, with curator Daniela Čarná, photo: Dorota Sadovská

Adam a Eva, samostatná výstava v rámci Bielej noci 2022, Quo Vadis, Bratislava, s kurátorkou Danielou Čarnou, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Adam), 2022, paintings light object, LED light, oil on canvas, cut out, 180 x 150 x 22 cm, White Night in the Courtyard 2022, Little Berlin, Trnava, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno (Adam), 2022, maliarsky svetelný objekt, LED svetlá, olej na plátne, vystrihované, 180 x 150 x 22 cm, Biela noc na Nádvorí 2022, Malý Berlín, Trnava, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Eve), 2022, paintings light object, LED light, oil on canvas, cut out, 180 x 150 x 22 cm, White Night in the Courtyard 2022, Little Berlin, Trnava, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno (Eva), 2022, maliarsky svetelný objekt, LED svetlá, olej na plátne, vystrihované, 180 x 150 x 22 cm, Biela noc na Nádvorí 2022, Malý Berlín, Trnava, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská's exhibition presents us with the archetypal theme of Adam and Eve and their lively dialogue about the eternal challenge of distinguishing between good and evil. Sadovská connects the theme of temptation in the biblical paradise with the attractions of today, which come to us not only through ubiquitous advertising seducing the customer to buy an experience or an object, but also in the form of temptation to accept cheap half-truths, juicy gossip or bewitching conspiracies. Both Adam and Eve have an apple in their hands and confront the viewer with their own dilemmas.

Daniela Čarná

 

Výstava Doroty Sadovskej prichádza s archetypálnou témou Adama a Evy a ich živým dialógom o večnej otázke rozlišovania dobra a zla. Sadovská prepája tému pokušenia v biblickom raji s lákadlami dnešných dní, ktoré k nám prichádzajú nielen cez všadeprítomnú reklamu zvádzajúcu zákazníka na kúpu zážitku a predmetu, ale aj vo forme pokušenia ľahko prijímať lacné polopravdy, šťavnaté klebety či uhrančivé konšpirácie.

On a ona, Adam aj Eva – každý z nich má v ruke vlastné jablko a vlastnú dilemu konfrontuje s divákom. Zastupujú každého z nás, v malých každodenných aj veľkých životných rozhodovaniach. Stretávame ich v pohybe, v rôznych kompozíciách a dynamikách, známych situáciách a vzťahoch. Sú si blízki aj vzdialení, v hádke, objatí, izolácii a osamotenosti.

Cez rezy a rany plátna preniká smerom k nám svetlo. Zelená symbolizuje prírodu, pokoj, nádej aj rast. Červené jablko sa v nej vyníma ako šperk, pointa príbehu, výčitka či otázka. A za očakávanou otázkou, či odoláme sa pomaly vynára aj iná, nová: čo my sami ponúkame tým okolo nás? Kde je a aké je to naše “jablko”?

Daniela Čarná

 

<