WOUNDED CANVAS (TOILE BLESSÉE)

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Toile blessée), 2021-2022, painting’s object, 15 pieces, 150 x 50 x 50 cm, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno, 2021 – 2022, maliarsky objekt, 15 kusov, 150 x 50 x 50 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Agatha (Sainte Agathe), 2021, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Agáta, 2021, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Anthony (Saint Antoine), 2021, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Anton, 2021, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Apollonia (Sainte Apollonie), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Apolónia, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Barbara (Sainte Barbara), 2021, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Barbora, 2021, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Clare (Sainte Claire), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Klára, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Corona (Sainte Corona), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Korona, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Denis (Saint Denis), 2021, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Dionýz, 2021, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Francis of Assisi (Saint François d’Assise), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. František z Assisi, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint George (Saint Georges), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Juraj, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint John the Baptist (Saint Jean le Baptiste), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Ján Krstiteľ, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Joseph (Saint Joseph), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Jozef, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Lucy (Sainte Lucie), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Lucia, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Margaret of Antioch (Sainte Marguerite d’Antioche), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Margaréta, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Sebastian (Saint Sébastien), 2021, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Sebastian, 2021, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Stephen (Saint Étienne), 2022, 40 x 30 x 4 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Dorota Sadovská

Sv. Štefan, 2022, 40 x 30 x 4 cm, akryl na plátne, vyrezávané, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Toile blessée), 2021-2022, painting’s object, 15 pieces, 150 x 50 x 50 cm, exhibition Révélation 2022, International Fine Craft & Creation Biennal, Nation of Honour Slovakia, Grand Palais Éphémère, Paris, France, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno, 2021 – 2022, maliarsky objekt, 15 kusov, 150 x 50 x 50 cm, na výstave Révélation 2022, International Fine Craft & Creation Biennal, Čestný hosť Slovensko, Grand Palais Éphémère, Paris, Francúzsko, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Toile blessée), 2021-2022, painting’s object, 15 pieces, 150 x 50 x 50 cm, exhibition Révélation 2022, International Fine Craft & Creation Biennal, Nation of Honour Slovakia, Grand Palais Éphémère, Paris, France, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno, 2021 – 2022, maliarsky objekt, 15 kusov, 150 x 50 x 50 cm, na výstave Révélation 2022, International Fine Craft & Creation Biennal, Čestný hosť Slovensko, Grand Palais Éphémère, Paris, Francúzsko, foto: Dorota Sadovská

 

The Wounded Canvas (Toile blessée) series touches on the interface of painting, object, relief and drawing. The drawing is not created as usual by adding color to the canvas, but by the absence of canvas. Light or darkness penetrate the cuts in the painting canvas, leaving a trace of the human body. Several painting canvases together form the new free-standing object.

 

Séria obrazov Zranené plátno (Toile blessée) sa pohybuje na rozhraní maľby, objektu, reliéfu a kresby. Kresba nevzniká pridaním farby na plátno, ale absenciou plátna. Cez rezy v maliarskom plátne preniká svetlo alebo tma a zanecháva odtlačok ľudského tela. Viaceré maliarské plátna spolu tvoria nový samostatne stojaci objekt.

 

<