SAINT JOSEPH

Dorota Sadovská

Saint Joseph, 2021, acrylic on canvas, 200 x 240 cm, photo: Dorota Sadovská

Svätý Jozef, 2021, akryl na plátne, 200 x 240 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Joseph, 2021, acrylic on canvas, 200 x 240 cm, the painting in a temporary liturgical space in Šaštín, on the occasion of Pope Francis' visit to Slovakia, photo: Dorota Sadovská

Svätý Jozef, 2021, akryl na plátne, 200 x 240 cm, obraz v dočasnom liturgickom priestore v Šaštíne, pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Joseph, 2021, acrylic on canvas, 200 x 240 cm, the painting in a temporary liturgical space in Šaštín, on the occasion of Pope Francis' visit to Slovakia, photo: Dorota Sadovská

Svätý Jozef, 2021, akryl na plátne, 200 x 240 cm, obraz v dočasnom liturgickom priestore v Šaštíne, pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Saint Joseph, 2021, acrylic on canvas, 200 x 240 cm, the painting in a temporary liturgical space in Šaštín, on the occasion of Pope Francis' visit to Slovakia, photo: Vatican News

Svätý Jozef, 2021, akryl na plátne, 200 x 240 cm, obraz v dočasnom liturgickom priestore v Šaštíne, pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku, foto: Vatican News

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/v-sastine-vrcholi-apostolska-cesta-papeza-frantiska.html
 

“Tradición y modernidad en el la disposición del altar Iglesia en Eslovaquia asume los desafíos planteados por el Papa”
“Tradition and modernity in the arrangement of the altar space in Slovakia takes on the challenges posed by the Pope”, source: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-09/se-concluyo-el-viaje-apostolico-del-papa-a-budapest-y-eslovaquia.html
 

“Tradícia a modernosť v usporiadaní oltárneho priestoru na Slovensku preberá výzvy, ktoré prináša pápež”, zdroj: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-09/se-concluyo-el-viaje-apostolico-del-papa-a-budapest-y-eslovaquia.html

https://youtu.be/6-8V7wUhFoE
 
 

The depiction of St. Joseph points to his openness, his ability to listen and change. Quiet but listening, waiting, but ready to act, he raises his gaze to God, to the space in front of the image in which we are currently present. The basic line of his posture, running from the head through the right shoulders to the welcoming gesture of the right hand, creates an imaginary open and receiving arch. In his left hand he holds a lily, which refers to the purity of his heart, intentions and deeds, but also to his willingness to believe in the purity of his fiancée. The simplicity of the shapes in a distinct perspective and the yellow color of the figure evokes a new, glorified body of saints in heaven.
 

Zobrazenie svätého Jozefa poukazuje na jeho otvorenosť, vlastnosť počúvať a meniť. Tichý, ale načúvajúci, čakajúci, ale pripravený konať, dvíha svoj pohľad k Bohu, do priestoru pred obrazom, v ktorom sa aktuálne nachádzame aj my. Základná línia jeho postoja, smerujúca od hlavy cez pravé plece k ústretovému gestu pravej ruky, vytvára pomyselný otvorený a prijímajúci oblúk. V ľavej ruke drží ľaliu, ktorá odkazuje na čistotu jeho srdca, úmyslov a skutkov, ale aj na ochotu uveriť v čistotu svojej snúbenice. Jednoduchosť tvarov vo výraznej perspektívnej skratke a žltá farba postavy evokuje nové, oslávené telo svätých v nebi.

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

Katolícke noviny, 15. 09. 2021
https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/domace/article/moje-obrazy-svatych-vychadzaju-z-konkretnych-ludi.xhtml
 

TKKBS, 26. 08. 2021
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210826040
 

Denník N, 30. 08.2021
https://dennikn.sk/2517295/architekt-o-areali-v-sastine-stavba-bude-ekologicka-material-opatovne-vyuziju-remeselnici-aj-skoly/
 

TA3, Žurnál, 09. 09. 2021
https://www.ta3.com/clanok/211488/papez-frantisek-odsluzi-omsu-v-sastine-po-boku-diel-slovenskych-umelcov
 

Šarm, Pluska, 09. 09. 2021
https://sarm.pluska.sk/pribehy/architekti-ktori-navrhovali-presbyterium-pre-papeza-frantiska-zalezi-kazdom-detaile
 

Denník Štandart, Kultúra, 10. 09. 2021
rozhovor s Danielou Čarnou
https://dennikstandard.sk/113413/dorota-sadovska-svaty-jozef-bol-navonok-najdolezitejsi-reprezentoval-svatu-rodinu/
 

Archinfo, 13. 09. 2021
https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/liturgicky-priestor-pre-pontifikalnu-omsu-pocas-pastoracnej-navstevy-papeza-frantiska-v-sastine.html
 

Postoj, Kultúra, 14. 09. 2021
https://www.postoj.sk/88060/sucasne-umenie-je-v-nom-citlivo-situovane-v-barokovej-krajine
 

NM 15. 09. 2021
https://nm.sk/14974/ide-o-to-aby-sme-boli-ludmi-ktori-nastoluju-dialog-tam-kde-su-odlisne-postoje-apeloval-papez-v-sastine/
 

ACN Slovensko 15. 09. 2021
https://acnslovensko.sk/novinky/tornado-vsednost-dni-i-oslavene-telo-symbolika-v-sastinskej-liturgii
 

Vaticannews
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/v-sastine-vrcholi-apostolska-cesta-papeza-frantiska.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-09/se-concluyo-el-viaje-apostolico-del-papa-a-budapest-y-eslovaquia.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-slovakia-apostolic-journey-sastin-mass-mary-faith.html
https://www.youtube.com/watch?v=cNkU5QQ7c2A
 

Aleteia FR 15. 09. 2021
https://www.facebook.com/watch/?v=1534983776855259
 

KTOTV 15. 09. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=PwpRoSO0IE8
https://www.ktotv.com/video/00371319/messe-du-pape-au-sanctuaire-national-de-sastin-en-slovaquie
 

TV Lux 15. 09. 2021
https://www.tvlux.sk/archiv/play/_26708
https://www.youtube.com/watch?v=_gkYSsucZ4Q
 

TASRTV 15. 09. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=mwJB6XeCuFw
 

<