MADONNA LACTANS

Dorota Sadovská

Madonna Lactans, 2020, acrylic on canvas, 160 x 140 cm

Dojčiaca Madona, 2020, akryl na plátne, 160 x 140 cm

 

Dorota Sadovská

Madonna Lactans, 2020, acrylic on canvas, 90 x 90 cm

Dojčiaca Madona, 2020, akryl na plátne, 90 x 90 cm

 

Dorota Sadovská

Madonna Lactans, 2020, projection NBS buiding, Festival White Night, Bratislava, photo: Jaroslav Novák

Dojčiaca Madona, 2020, projekcia na budovu NBS, festival Biela noc, Bratislava, foto: Jaroslav Novák

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Lucy, Madonna Lactans, Agatha), 2019-2020, paintings light object, LED light, acrylic on canvas, cut out, each 180 x 150 x 22 cm, installation view in Pharmacy Salvator, Festival White Night, Bratislava 2020, photo: Jaroslav Novák

Zranené plátno (Lucia, Dojčiaca, Agáta), 2019-2020, maliarske svetelné objekty, LED svetlá, akryl na plátne, vystrihované, každý 180 x 150 x 22 cm, pohľad do inštalácie Lekárne u Salvátora, Festival Biela noc, Bratislava 2020, foto: Jaroslav Novák

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Lucy), 2020, detail, paintings light object, LED light, acrylic on canvas, cut out, 180 x 150 x 22 cm

Zranené plátno (Lucia), 2020, detail, maliarsky svetelný objekt, LED svetlá, akryl na plátne, vystrihované, 180 x 150 x 22 cm

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas (Lucy, Madonna Lactans, Agatha), 2019-2020, paintings light object, LED light, acrylic on canvas, cut out, each 180 x 150 x 22 cm, installation view in Pharmacy Salvator, Festival White Night, Bratislava 2020, photo: Dorota Sadovská

Zranené plátno (Lucia, Dojčiaca, Agáta), 2019-2020, maliarske svetelné objekty, LED svetlá, akryl na plátne, vystrihované, každý 180 x 150 x 22 cm, pohľad do inštalácie Lekárne u Salvátora, Festival Biela noc, Bratislava 2020, foto: Dorota Sadovská

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

NBS, Tlačová správa, 21. 12. 2020
https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_biela-noc-christmas-edition-20-24-12-2020
 

Youtube, Biela noc – Christmas Edition 20.– 24. 12. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=hG9mNsARU0E&feature=emb_logo
 

Vimeo, Vločky, Biela noc 2020 / Christmas edition
https://vimeo.com/493781329
 

Správy RTVS, 29.11.2020 19:00 46’22’ (only in Slovak)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/251081#2783
 

TV RUŽINOV, Túlavé topánky, 13.12. 2020, 3’23’’
https://www.youtube.com/watch?v=3DbcXOScAIc
 

<