READING ABOUT LIQUIDITY 2

Dorota Sadovská

Reading about Liquidity 2, 2019, painting's spatial object, 2 pieces, each 2 x 2 m, oil on canvas, Bellart Gallery, Vienna, Austria, photo: 1 - 5 Dorota Sadovská, 6 Evelin Stermitz

Čítanie o tekutosti 2, 2019, maliarsky priestorový objekt, 2 obrazy, každý 2 x 2 m, olej na plátne, Galéria Bellart, Viedeň, Rakúsko, foto: 1 - 5 Dorota Sadovská, 6 Evelin Stermitz

 

Dorota Sadovská

Reading about Liquidity 2, 2019, painting's spatial object, 2 pieces, each 2 x 2 m, oil on canvas, Bellart Gallery, Vienna, Austria, photo: 1 - 5 Dorota Sadovská, 6 Evelin Stermitz

Čítanie o tekutosti 2, 2019, maliarsky priestorový objekt, 2 obrazy, každý 2 x 2 m, olej na plátne, Galéria Bellart, Viedeň, Rakúsko, foto: 1 - 5 Dorota Sadovská, 6 Evelin Stermitz

 

<