READING ABOUT LIQUIDITY

Dorota Sadovská

Reading about Liquidity, 2019, painting's spatial object, 2 pieces of oil on canvas 2 x 2 m, Medium Gallery, Bratislava, Slovakia

Čítanie o tekutosti, 2019, maliarsky priestorový objekt, 2 obrazy 2 x 2 m, olej na plátne, Galéria Medium, Bratislava

 

Dorota Sadovská

Reading about Liquidity, 2019, painting's spatial object, 2 pieces of oil on canvas 2 x 2 m, Medium Gallery, Bratislava, Slovakia

Čítanie o tekutosti, 2019, maliarsky priestorový objekt, 2 obrazy 2 x 2 m, olej na plátne, Galéria Medium, Bratislava

 

gallery webpage: https://www.vsvu.sk/en/medium-gallery/external-and-main-memory/

 

<