MOSAIC

Mom and me, 2018, mosaic on a residential house, Bratislava suburb Dubravy, Slovakia

Mama a ja, 2018, mozaika na obytnom dome, bratislavské sídlisko Dúbravy

 

Mom and me, 2018, creating the mosaic, Bratislava suburb Dubravy

Mama a ja, 2018, proces vzniku mozaiky, bratislavské sídlisko Dúbravy

 

Mom and me, 2018, design of the mosaic, Bratislava suburb Dubravy

Mama a ja, 2018, návrh mozaiky, bratislavské sídlisko Dúbravy

 

 

 

Mom and me, 2018, mosaic on a residential house, Bratislava suburb Dubravy, Slovakia (photo N.4 - Martin Janoško, other photos - Dorota Sadovská)

Mama a ja, 2018, mozaika na obytnom dome, bratislavské sídlisko Dúbravy (foto č. 4 – Martin Janoško, ostatné fotografie – Dorota Sadovská)

 

Dorota Sadovská, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=hfS5Yv9KOs4&t=31s

https://dubravy.eu/mozaiky

 

<