SUBLIME PLEASURE

Sublime Pleasure N.1, 2017, oil on canvas, 70 x 55 cm

Povznášajúce radosti č. 1, 2017, olej na plátne, 70 x 55 cm

 

Sublime Pleasure N.2, 2018, oil on canvas, 70 x 45 cm

Povznášajúce radosti č. 2, 2018, olej na plátne, 70 x 45 cm

 

Sublime Pleasure N.3, 2018, oil on canvas, 70 x 70 cm

Povznášajúce radosti č. 3, 2018, olej na plátne, 70 x 70 cm

 

Sublime Pleasure N.4, 2018, oil on canvas, 70 x 150 cm

Povznášajúce radosti č. 4, 2018, olej na plátne, 70 x 150 cm

 

Photo with painting Sublime Pleasure N.4, 2018, oil on canvas, 70 x 150 cm

Fotografia s maľbou Povznášajúce radosti č. 4, 2018, olej na plátne, 70 x 150 cm

 

Photo with painting Sublime Pleasure N.5, 2018, oil on canvas, 150 x 70 cm

Fotografia s maľbou Povznášajúce radosti č. 5, 2018, olej na plátne, 150 x 70 cm

 

Beginning, 2018, oil on canvas, 50 x 60 cm

Začiatok, 2018, olej na plátne, 50 x 60 cm