Vivid Dresses

Vivid Dresses, 2016, dress, plant seeds, processual installation and performances 20.10.2016 and 7.11.2016, Plató Festival, Hlavná 95, Košice, Slovakia (photo No.1 O. Szabó, No.6 P. Karamanová, No.7 R. Bakajsová)
Živé šaty, 2016, šaty, semená rastlín, procesuálna inštalácia a performancie 20.10.2016 a 7.11.2016, Plató Festival, Hlavná 95, Košice (foto č. 1. O. Szabó, č. 6. P. Karamanová, č. 7. R. Bakajsová)

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

 

<