PostIntimacy

PostIntimacy, 2015, cell phone video 5', on Videokemp, one-day festival of contemporary video art, Gallery Altan Klamovka, Park Klamovka, Prague
Postintimita, 2015, video na mobile 5’, prezentácia na Videokemp, jednodenná prehliadka súčasného videoartu, Galerie Altán Klamovka, park Klamovka, Praha

videokemp.wordpress.com

facebook.com/media/set

 

<