Yellow Heaven

Yellow Heaven, 2015, installation view, Galerie Suppan Contemporary, Vienna, Austria
Žlté nebo, 2015, pohľad do inštalácie, Galerie Suppan Contemporary, Viedeň, Rakúsko

 

Saint Apollonia, 2014, acrylic on canvas 160 x 140 cm
Svätá Apolónia, 2014, akryl na plátne 160 x 140 cm

 

Saint Agatha, 2014, acrylic on canvas 160 x 140 cm
Svätá Agáta, 2014, akryl na plátne 160 x 140 cm

 

Saint John of the Baptist, 2014, acrylic on canvas 160 x 140 cm
Svätý Ján Krstiteľ, 2014, akryl na plátne 160 x 140 cm

 

Saint Lucy, 2014, acrylic on canvas 160 x 140 cm
Svätá Lucia, 2014, akryl na plátne 160 x 140 cm

 

Saint Anthony, 2014, acrylic on canvas 160 x 140 cm
Svätý Anton, 2014, akryl na plátne 160 x 140 cm

 

Saint Margaret, 2014, acrylic on canvas 190 x 190 cm
Svätá Margaréta, 2014, akryl na plátne 190 x 190 cm

 

Saint Mary Magdalene, 2014, acrylic on canvas 190 x 190 cm
Svätá Margaréta, 2014, akryl na plátne 190 x 190 cm

 

Saint Stephen, 2014, acrylic on canvas 190 x 190 cm
Svätý Štefan, 2014, akryl na plátne 190 x 190 cm

 

Saint Thomas Aquinas, 2014, acrylic on canvas 190 x 190 cm
Svätý Tomáš Akvinský, 2014, akryl na plátne 190 x 190 cm

 

Adam and Eve, 2014, acrylic on canvas 190 x 190 cm
Adam a Eva, 2014, akryl na plátne 190 x 190 cm

 

<