Return Home

Return Home (Saint Stephen), installation in market hall Trznica, Bratislava, Slovakia, 2014

Návrat domov (Svätý Štefan), inštalácia, Tržnica, Bratislava, 2014

Return Home, installation in market hall Trznica, Bratislava, Slovakia, 2014

Návrat domov, inštalácia, Tržnica, Bratislava, 2014

Return Home (Saint Francis, Saint Lucy, Saint Cecilia, Saint Denis), installation in market hall Trznica, Bratislava, Slovakia, 2014

Návrat domov (Svätý František, Svätá Lucia, Svätá Cecília, Svätý Dionýz), inštalácia, Tržnica, Bratislava, 2014

Return Home (Saint Denis, Saint Cecilia, Saint Lucy, Saint Francis, Saint Stephen, Saint Barbara), installation in market hall Trznica, Bratislava, Slovakia, 2014

Návrat domov (Svätý Dionýz, Svätá Cecília, Svätá Lucia, Svätý František, Svätý Štefan, Svätá Barbora), inštalácia, Tržnica, Bratislava, 2014

 

<