Vivid Dresses

Vivid Dresses, 2013, dress, grass seed, photo on aluminum; installation in Turiec Gallery, Martin, Slovakia 2013

Živé šaty, 2013, šaty, semená trávy, fotografie na hliníku; inštalácia v Turčianskej galérii v Martine 2013

Vivid Dresses, 2013, dress, grass seed (technical cooperation: Michaela Luptakova, photo: Jakub Gulyas)

Živé šaty, 2013, šaty, semená trávy (technická spolupráca: Michaela Ľuptáková, foto: Jakub Gulyás)

Vivid Dresses, 2013, dress, mustard and radish seeds (technical cooperation: Michaela Luptakova, photo: Jakub Gulyas)

Živé šaty, 2013, šaty, semená horčice a redkvičky (technická spolupráca: Michaela Ľuptáková, foto: Jakub Gulyás)

Vivid Dresses, 2013, dress, cress seed (technical cooperation: Michaela Luptakova, photo: Jakub Gulyas)

Živé šaty, 2013, šaty, semená žeruchy (technická spolupráca: Michaela Ľuptáková, foto: Jakub Gulyás)

 

<