Great Love, Small Story

Great Love, Small Story, installation of 10 paintings 100x100 cm, acrylic on canvas, in Slovak Institute Gallery, Prague

Veľká láska, malý príbeh, inštalácia 10 obrazov 100x100 cm, akryl na plátne, Galéria Slovenského inštitútu v Prahe

Great Love, Small Story, installation of 10 paintings 100x100 cm, acrylic on canvas, in Roman Fecik Gallery, Bratislava, Slovakia

http://www.romanfecikgallery.sk/exhibition-detail/13/

Veľká láska, malý príbeh, inštalácia 10 obrazov 100x100 cm, akryl na plátne, Roman Fečík Galéria, Bratislava

http://www.romanfecikgallery.sk/vystavy-detail/13/

Debating Angels, 2012, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Diskutujúci anjeli, 2012, akryl na plátne, 100 x 100 cm

Tasting Angel, 2012, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Ochutnávajúci anjel, 2012, akryl na plátne, 100 x 100 cm

Listening Angel, 2012, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Počúvajúci anjel, 2012, akryl na plátne, 100 x 100 cm

Angel Reaching Out, 2012, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Načahujúci sa anjel, 2012, akryl na plátne, 100 x 100 cm

Hiding Angel, 2012, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Ukrývajúci sa anjel, 2012, akryl na plátne, 100 x 100 cm

 

<