Bond

Bond, installation of 10 paintings 100x100 cm, acrylic on canvas, in Turiec Gallery, Martin, Slovakia

Puto, inštalácia 10 obrazov 100x100 cm, akryl na plátne, Turčianska galéria v Martine

Saint Denis, 2002, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Svätý Dionýz, 2002, akryl na plátne, 100 x 100 cm

Saint Sebastian, 2000, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Svätý Sebastián, 2000, akryl na plátne, 100 x 100 cm

Saint Patrick, 2001, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Svätý Patrik, 2001, akryl na plátne, 100 x 100 cm

Saint Francis of Assisi, 2000, acrylic on canvas, 100 x 100 cm

Svätý František z Assisi, 2000, akryl na plátne, 100 x 100 cm

 

<