In the Right Direction

In the Right Direction, 2011, spatial installation of colors photographs, dimension variable, Eastslovak Gallery, Kosice, Slovakia 2012

Správnym smerom, 2011, priestorová inštalácia farebných fotografií, rozličná veľkosť, Východoslovenská galéria, Košice 2012

 

<