Yellow Space

sado

sado

sado

Yellow Space, 2011, 220x220x430 cm, spatial installation of 7 paintings, each acrylic on canvas 190x190 cm, Museum of Art, Zilina, Slovakia

Žltý priestor, 2011, 220x220x430 cm, priestorová inštalácia 7 obrazov, každý akryl na plátne 190x190 cm, Považská galéria umenia, Žilina

sado

Saint John the Baptist, 2009, acrylic on canvas, 190 x 190 cm

Svätý Ján Krstiteľ, 2009, akryl na plátne, 190 x 190 cm

Saint George, 2009, acrylic on canvas, 190 x 190 cm

Svätý Juraj, 2009, akryl na plátne, 190 x 190 cm

Adam and Eve, 2009, acrylic on canvas, 190 x 190 cm

Adam a Eva, 2009, akryl na plátne, 190 x 190 cm

 

<