Faraway, So Close

sado

sado

sado

sado

Faraway, So Close, 2011, spatial installation of 30 paintings, oil on canvas, dimension variable

Ďaleko, tak blízko, 2011, priestorová inštalácia 30 obrazov, olej na plátne, rozličná veľkosť

Faraway, So Close Nr.39, 2011, oil on canvas 90 x 60 cm

Ďaleko, tak blízko č. 39, 2011, olej na plátne 90 x 60 cm

Faraway, So Close Nr.40, 2011, oil on canvas 90 x 60 cm

Ďaleko, tak blízko č. 40, 2011, olej na plátne 90 x 60 cm

Faraway, So Close Nr.41, 2011, oil on canvas 90 x 60 cm

Ďaleko, tak blízko č. 41, 2011, olej na plátne 90 x 60 cm

sado

Faraway, So Close Nr.42, 2011, oil on canvas 90 x 60 cm

Ďaleko, tak blízko č. 42, 2011, olej na plátne 90 x 60 cm

 

<