In the Right Direction

In the Right Direction, 2011, spatial installation of colors photographs, dimension variable, OFF Photo Festival, Bratislava, Slovakia

Správnym smerom, 2011, priestorová inštalácia farebných fotografií, rozličná veľkosť, OFF fotofestival, Bratislava

In my new installation In the Right Direction I continue emancipating photography from its bondage to the form of the hanging pictures. Earlier photo installations of mine, Parasite (1998-2009) and Rain (2009), presented photographs without picture frames, rectangular borders or standard picture installation – at eye level. In the Right Direction goes further, abandoning the basic position on the wall. Photographs do not snuggle up to the wall but march about and dance there. The wall becomes a humorous kind of photo “playground”.

V najnovšej inštalácii Správnym smerom pokračujem v emancipácii fotografie od jej zviazanosti k forme závesného obrazu. V predošlých fotografických inštaláciach Parazity (1998-2009), Dážď (2009) fotografiu predstavujem mimo obrazového rámu, pravouhlého tvaru ako aj inštalácie na klasické obrazové miesto – v úrovni očí. V inštalácii Správnym smerom fotografie opúšťajú už aj základné umiestnenie na stene, neležia na nej, ale pochodujú či tancujú. Stena sa tu humorným spôsobom pre fotografiu stáva akýmsi „ihriskom“.

 

<