Messages to the Mirror

Messages to the Mirror No.6, 2009, C-prints on aluminium, 7 parts, approx. 50 x 255 cm
Odkazy zrkadlu č. 6, 2009, C-print na hliníku, 7 častí, cca 50 x 255 cm

Messages to the Mirror No.7, 2009, C-prints on aluminium, 12 parts, approx. 230 x 330 cm
Odkazy zrkadlu č. 7, 2009, C-print na hliníku, 12 častí, 230 x 330 cm

Messages to the Mirror No.9, 2009, C-prints, 5 parts, approx. 50 x 160 cm
Odkazy zrkadlu č. 9, 2009, C-print, 5 častí, cca 50 x 160 cm

 

<