Rain

Rain, 2009, C-prints, installation, 19th Month of Photography, House of Arts, Bratislava, Slovakia
Dážď, 2009, C-print, inštalácia, 19. ročník festivalu Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava

 

<