Painted to Measure

Painted to Measure No.3, 2010, oil on canvas and mixed media, dimension variable, C-print 18 x 5 cm (technical cooperation: Mária Štraneková, photo: Peter Čintalan)
Maľba na mieru č. 3, 2010, olej na plátne a kombinovaná technika, rozličná veľkosť, C-print 18 x 5 cm (technická spolupráca: Mária Štraneková, foto: Peter Čintalan)

Painted to Measure No.1 and No.3, 2010, oil on canvas and mixed media, C-print, dimension variable, installation in Slovak National Gallery
Maľba na mieru č. 1 a č. 3, 2010, olej na plátne a kombinovaná technika, C-print, rozličná veľkosť, inštalácia v Slovenskej národnej galerii

Painted to Measure No.1, 2010, oil on canvas and mixed media, dimension variable, C-print 18 x 6,5 cm (technical cooperation: Mária Štraneková, photo: Peter Čintalan)
Maľba na mieru č. 1, 2010, olej na plátne a kombinovaná technika, rozličná veľkosť, C-print 18 x 6,5 cm (technická spolupráca: Mária Štraneková, foto: Peter Čintalan)

Painted to Measure No.4, 2010, oil on canvas and mixed media, dimension variable, C-print 18 x 6 cm, installation in Slovak National Gallery
Maľba na mieru č. 4, 2010, olej na plátne a kombinovaná technika, rozličná veľkosť, C-print 18 x 6 cm, inštalácia v Slovenskej národnej galerii

 

<